Grading kariet

19.04.2023

Pokemon Grading (hodnotenie) je proces, ktorý sa používa na určenie stavu a kvality Pokemon kariet. Tento proces zahŕňa posúdenie kariet na základe ich fyzického stavu, rovnako ako aj iných faktorov, ako sú centrovacie, strihanie a úplnosť.

Hodnotenie kariet sa vykonáva prostredníctvom niekoľkých krokov. Prvý krok zahŕňa posúdenie fyzického stavu karty, ktoré sa zhodnotí podľa rôznych kritérií, ako sú hrany, rohy, povrchové chyby, centrovacie a strihanie. Pokiaľ karta prejde prvým krokom, postupuje sa k ďalším kritériám, ako je úplnosť, autenticita a ďalšie špecifické faktory.

Po dokončení posúdenia karty sa priradí hodnotenie, ktoré sa vyjadruje číselne na stupnici od 1 do 10, pričom 10 znamená najvyššiu kvalitu a 1 najnižšiu. Existujú aj iné spoločnosti, ktoré používajú rôzne stupnice hodnotenia, takže je dôležité byť oboznámený s konkrétnou stupnicou, ktorú používa daná spoločnosť.

Hodnotenie Pokemon kariet je dôležité pre zberateľov a investorov, pretože karty s vyšším hodnotením majú na trhu vyššiu hodnotu a sú žiadané. Hodnotenie kariet tiež pomáha určiť správnu cenu karty, čo je dôležité pre tých, ktorí chcú kúpiť alebo predať karty.